Komplette gulv

Velde Olsen Gulv er grensesnittet mellom to fagdisipliner: betongstøping og gulvlegging. Med høy kompetanse innen begge felt oppnås en optimal gjennomføring der jobben vurderes og utføres helhetlig. Med egne betongoppskrifter, moderne utstyr for utlegging og avanserte slipemaskiner oppnås effektiv gjennomførning og optimalt resultat. Vi leverer komplette gulv og kan stå for alle deler av prosessen, helt fra behovsanalyse, beregninger prosjektering og utførsel – over hele landet.