Optimal gulvkonstruksjon

Velde Olsen Gulv prosjekterer en optimal gulvkonstruksjonen i henhold til kundens funksjonskrav. Det beregnes oppbygning fra undergulv med radonsperre, isolasjon og betongkonstruksjon – til overflatevalg.
 

Miljøvennlig

Faktisk er betonggulv et miljøvennlig gulv, med kort reisevei av produkter og kort vei til ferdig resultat. Med maskinutlegging kan steinmengden i resepten økes og tilsetningsstoffene minskes. Dermed leverer Velde Olsen Gulv markedets mest mijøvennlige betonggulv.


Optimal utførelse

MODERNE UTSTYR
En stor og moderne utstyrspark muliggjør stor kapasitet og nøyaktighet som oppfyller strenge leveransekrav. Med dette reduseres bemanning og kapasiteten økes. Maskinutlegging muliggjør en håndtering av betongen som ikke er mulig med manuell utlegging. Dermed oppnås full steinmengde, redusert mengde tilsetninger og større andel fiber.

NØYAKTIGHET MED LASERSTYRT 3D-FALL
Våre laserstyrte maskiner for avtrekking har mange fordeler. Med vibratobru oppnås jevn og optimal vibrering, samtidig som nivå for 3D-fall blir riktig.

KAPASITET
Med økt kapasitet øker også mulighetene for å støpe store arealer i én omgang. Med vårt utstyr kan armeringsnett erstattes med riktig andel stålfiber og dette gir en stor tidsbesparelse.

REDUSERT BEMANNING
Det kan faktisk støpes kontinuerlig med døgndrift så lenge leveransen av betong tillater det. Laserstyring med 3D-muligheter muliggjør rask og nøyaktig fall og rett nivå.